CÔNG TY TNHH LIBATI

nhà phân phối onduline miền bắc

Tấm nối phần tiếp giáp Onduvilla

Liên hệ

Đơn vị: Tấm

Kích thước:

Dài 1020 mm x rộng 140 mm

0896 122 868