CÔNG TY TNHH LIBATI

nhà phân phối onduline miền bắc

Diềm Onduvilla (theo màu)

Liên hệ

Đơn vị: Tấm

Kích thước:

Dài 1040mm x cánh rộng 105
mm x cánh 114 mm

0896 122 868