Ngói Pháp siêu nhẹ – Onduvilla (sơn bóng)

Liên hệ

Màu sắc:  Công nghệ sơn phủ 3D 2 mặt
Màu xám tro

Màu xanh lá cây 3D

Màu đỏ classic 3D (Màu cổ điển)

Màu đỏ gạch nung 3D

Đơn vị: Tấm

Kích thước:
Chiều dài 1070mm, rộng 400mm, dày 3mm, chiều cao sóng 38mm, diện tích hữu dụng trên 1 tấm 0.31m2, trọng lượng 1 tấm 1,27kg, trọng lượng 1m2 ngói 4kg

Danh mục:

0896.122.868

.
.
.
.