Ngói Pháp siêu nhẹ – Onduvilla (Sơn mờ)

Liên hệ

Màu sắc: công nghệ trộn màu
Đỏ, nâu, xanh

Đơn vị: Tấm

Kích thước:
Chiều dài 1070mm, rộng 400mm, dày 3mm, chiều cao sóng 38mm, diện tích hữu dụng trên 1 tấm 0.31m2, trọng lượng 1 tâ,s 1,27kg, trọng lượng 1m2 ngói 4kg

Danh mục:

0896.122.868

.
.
.
.