Tên công trình: Bà Nà Hill
Địa điểm: Núi Bà Nà, Đà Nẵng
Diện tích: 1000 m2 Sản phẩm: Tấm lợp sinh thái onduline màu đỏ
Năm thực hiện: 2011 Chủ đầu tư: Sun Group

Tên công trình: Bà Nà Hill Địa điểm: Núi Bà Nà, Đà Nẵng Diện tích: 1000 m2 Sản phẩm: Tấm lợp sinh thái onduline màu đỏ Năm thực hiện: 2011 Chủ đầu tư: Sun Group