ên công trình: Nhà hàng Hạnh Phúc
Địa điểm: Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Diện tích: 200 m2 Sản phẩm: Tấm lợp sinh thái onduline màu đỏ
Năm thực hiện: 2011 Chủ đầu tư: Anh Quốc

Với sản phẩm Tấm lợp sinh thái, Tập đoàn Onduline không chỉ mang đến cho thị trường Việt Nam một sản phẩm ưu việt với nhiều tính năng vượt trội mà còn mang đến một giải pháp xanh cho các công trình xây dựng hiện nay. Thông qua sản phẩm của mình, Tôn sinh thái Onduline cũng mong muốn được đồng hành với các quốc gia trong việc bảo vệ môi trường và có nhiều hành động tích cực trong ứng phó với biến đổi khí hậu bấy giờ.

ên công trình: Nhà hàng Hạnh Phúc Địa điểm: Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi Diện tích: 200 m2 Sản phẩm: Tấm lợp sinh thái onduline màu đỏ Năm thực hiện: 2011 Chủ đầu tư: Anh Quốc Với sản phẩm Tấm lợp sinh thái, Tập đoàn Onduline không chỉ mang đến cho thị trường Việt Nam một sản phẩm ưu việt…