Tole sinh thái Onduline Tile 3D

Liên hệ

Màu sắc: Xanh 3D

Đơn vị: Tấm

Kích thước:
Dài 2000 mm, rộng 960mm, dày 3mm, Diện tích bề mặt 1.92m2, Diện tích hữu dụng 1.55m2, 7 sóng 6 khoảng phẳng, bước song 144mm, chiều cao sóng 38mm, chiều rộng sóng 960mm, trọng lượng 6.05kg, 3.15kg/m2

0896.122.868

.
.
.
.